Chuyên mục: Ngân hàng SKKN

tai-lieu-hoa-hoc

Ngân hàng SKKN Hóa học

Hóa học mỗi ngày giới thiệu   Ngân hàng SKKN tất cả các môn là SKKN Hóa học 1/  Một số SKKN Hóa trên website  TẠI ĐÂY 2/ 54 SKKN Hóa học THCS DOWNLOAD 3/ 70 SKKN Hóa học THPT DOWNLOAD LIÊN QUAN Ngân hàng SKKN TOÁN HỌC Ngân hàng SKKN VẬT LÝ lớp 6-12 […]

Read More
Tap-chi-toan-hoc-va-tuoi-tre

Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ

Hóa học mỗi ngày giới thiệu Ngân hàng Ebook-SKKN là Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ +Bao gồm Số 100-517 + Toàn bộ nội dung xem tại đây: DOWNLOAD + Liên hệ: hoahocmoingay.com@gmail.com XEM THÊM Tuyển chọn 19 Ebook Hóa học 8 Tuyển chọn 29 Ebook Hóa học 9 Tuyển chọn 44 Ebook Hóa […]

Read More
tai-lieu-toan-hoc

Ngân hàng SKKN TOÁN HỌC

Hóa học mỗi ngày giới thiệu Ngân hàng  SKKN tất cả các môn là Bộ SKKN TOÁN HỌC lớp 6-12 +Bao gồm: 500+ SKKN TOÁN 6-12 + Trọn bộ SKKN Toán THCS: XEM CHI TIẾT + Trọn bộ SKKN Toán THPT: XEM CHI TIẾT + Liên hệ:hoahocmoingay.com@gmail.com + Chuyển giao trọn bộ SKKN LIÊN QUAN […]

Read More
tai-lieu-vat-ly

Ngân hàng SKKN VẬT LÝ lớp 6-12

Hóa học mỗi ngày giới thiệu Ngân hàng SKKN tất cả các môn là Bộ  SKKN VẬT LÝ lớp 6-12 +Bao gồm: + Trọn bộ SKKN Vật lý THCS: XEM CHI TIẾT + Trọn bộ SKKN Vật lý THPT: XEM CHI TIẾT + Liên hệ: hoahocmoingay.com@gmail.com + Chuyển giao trọn bộ SKKN LIÊN QUAN Ngân […]

Read More
tai-lieu-ngu-van

Ngân hàng SKKN NGỮ VĂN lớp 6-12

Hóa học mỗi ngày giới thiệu Ngân hàng SKKN tất cả các môn là Bộ  SKKN NGỮ VĂN lớp 6-12 +Bao gồm: + Trọn bộ SKKN Ngữ VănTHCS: XEM CHI TIẾT + Trọn bộ SKKN Ngữ Văn THPT: XEM CHI TIẾT + Liên hệ: hoahocmoingay.com@gmail.com + Chuyển giao trọn bộ SKKN LIÊN QUAN Ngân hàng […]

Read More
tai-lieu-sinh-hoc

Ngân hàng SKKN SINH HỌC lớp 6-12

Hóa học mỗi ngày giới thiệu Ngân hàng SKKN tất cả các môn là  Bộ SKKN SINH HỌC lớp 6-12 +Bao gồm: + Trọn bộ SKKN Toán THCS: XEM CHI TIẾT + Trọn bộ SKKN Toán THPT: XEM CHI TIẾT + Liên hệ:hoahocmoingay.com@gmail.com + Chuyển giao trọn bộ SKKN LIÊN QUAN Ngân hàng SKKN TOÁN HỌC Ngân […]

Read More
tai-lieu-tieng anh

Ngân hàng SKKN ANH VĂN lớp 6-12

Hóa học mỗi ngày giới thiệu Ngân hàng SKKN tất cả các môn là Bộ SKKN ANH VĂN lớp 6-12 +Bao gồm: + Trọn bộ SKKN Anh Văn THCS: XEM CHI TIẾT + Trọn bộ SKKN Anh VănTHPT: XEM CHI TIẾT + Liên hệ: hoahocmoingay.com@gmail.com + Chuyển giao trọn bộ SKKN LIÊN QUAN Ngân hàng […]

Read More
tai-lieu-lich-su

Ngân hàng SKKN các môn Lịch Sử- Địa Lý- Tin Học- Âm nhạc- GDCD

Hóa học mỗi ngày giới thiệu Ngân hàng SKKN tất cả các môn là Bộ  SKKN các môn Lịch Sử- Địa Lý- Tin Học- Âm nhạc- GDCD 1/ LỊCH SỬ + Trọn bộ SKKN THCS: XEM CHI TIẾT + Trọn bộ SKKN THPT: XEM CHI TIẾT 2/ ĐỊA LÝ + Trọn bộ SKKN THCS: XEM […]

Read More
tai-lieu-hoat-dong-chuyen-mon

Ngân hàng SKKN chuyên môn và quản lý bậc THCS và THPT

Hóa học mỗi ngày giới thiệu   Ngân hàng SKKN tất cả các môn là SKKN chuyên môn và quản lý bậc THCS và THPT 1/  SKKN Ngoài giờ lên lớp (XEM CHI TIẾT) 2/ SKKN quản lý chuyên môn (XEM CHI TIẾT) 3/ SKKN Tổng hợp khác THCS (XEM CHI TIẾT) 4/ SKKN Tổng hợp […]

Read More
sgk xưa

Bộ Ebook Sách Giáo Khoa xưa ( trước 1975)

Hóa học mỗi ngày giới thiệu  Ngân hàng Ebook-SKKN là Bộ Ebook Sách Giáo Khoa xưa ( trước 1975). + Gồm 134+ Ebook tất cả các môn học. + Toàn bộ nội dung xem tại đây: DOWNLOAD + Liên hệ: hoahocmoingay.com@gmail.com XEM THÊM Tuyển chọn 19 Ebook Hóa học 8 Tuyển chọn 29 Ebook Hóa […]

Read More