Chuyên mục: BLOG MÔN HỌC KHÁC

Bo-suu-tap-ebook-sach-giao-khoa-khoi-12

Bộ sưu tập 27 Ebook Sách Giáo Khoa Khối 12

Hóa học mỗi ngày giới thiệu  “Bộ sưu tập đầy đủ tất cả 27 EBOOK SGK và SBT tất cả các môn học KHỐI 12”. Hóa Học Mỗi Ngày hy vọng bộ tài liệu này hữu ích đối với Thầy(Cô) và HS trong quá trình dạy và học. BBT Hóa Học Mỗi Ngày xin cảm […]

Read More
Bo-suu-tap-ebook-sach-giao-khoa-khoi-11

Bộ sưu tập 25 Ebook Sách Giáo Khoa Khối 11

Hóa học mỗi ngày giới thiệu  “Bộ sưu tập đầy đủ tất cả 25 EBOOK SGK và SBT tất cả các môn học KHỐI 11”. Hóa Học Mỗi Ngày hy vọng bộ tài liệu này hữu ích đối với Thầy(Cô) và HS trong quá trình dạy và học. BBT Hóa Học Mỗi Ngày xin cảm […]

Read More
Bo-suu-tap-ebook-sach-giao-khoa-khoi-10

Bộ sưu tập 25 Ebook Sách Giáo Khoa Khối 10

Hóa học mỗi ngày giới thiệu  “Bộ sưu tập đầy đủ tất cả 25 EBOOK SGK và SBT tất cả các môn học KHỐI 10”. Hóa Học Mỗi Ngày hy vọng bộ tài liệu này hữu ích đối với Thầy(Cô) và HS trong quá trình dạy và học. BBT Hóa Học Mỗi Ngày xin cảm […]

Read More
Bo-suu-tap-ebook-sach-giao-khoa-khoi-9

Bộ sưu tập 18 Ebook Sách Giáo Khoa Khối 9

Hóa học mỗi ngày giới thiệu  “Bộ sưu tập đầy đủ tất cả 18 EBOOK SGK và SBT tất cả các môn học KHỐI 9”. Hóa Học Mỗi Ngày hy vọng bộ tài liệu này hữu ích đối với Thầy(Cô) và HS trong quá trình dạy và học. BBT Hóa Học Mỗi Ngày xin cảm […]

Read More
Bo-suu-tap-ebook-sach-giao-khoa-khoi-8

Bộ sưu tập 19 Ebook Sách Giáo Khoa Khối 8

Hóa học mỗi ngày giới thiệu  “Bộ sưu tập đầy đủ tất cả 19 EBOOK SGK và SBT tất cả các môn học KHỐI 8”. Hóa Học Mỗi Ngày hy vọng bộ tài liệu này hữu ích đối với Thầy(Cô) và HS trong quá trình dạy và học. BBT Hóa Học Mỗi Ngày xin cảm […]

Read More
Bo-suu-tap-ebook-sach-giao-khoa-khoi-7

Bộ sưu tập 17 Ebook Sách Giáo Khoa Khối 7

Hóa học mỗi ngày giới thiệu  “Bộ sưu tập đầy đủ tất cả 17 EBOOK SGK và SBT tất cả các môn học KHỐI 7”. Hóa Học Mỗi Ngày hy vọng bộ tài liệu này hữu ích đối với Thầy(Cô) và HS trong quá trình dạy và học. BBT Hóa Học Mỗi Ngày xin cảm […]

Read More
Bo-suu-tap-ebook-sach-giao-khoa-khoi-6

Bộ sưu tập 16 Ebook Sách Giáo Khoa Khối 6

Hóa học mỗi ngày giới thiệu  “Bộ sưu tập đầy đủ tất cả 16 EBOOK SGK và SBT tất cả các môn học KHỐI 6”. Hóa Học Mỗi Ngày hy vọng bộ tài liệu này hữu ích đối với Thầy(Cô) và HS trong quá trình dạy và học. BBT Hóa Học Mỗi Ngày xin cảm […]

Read More
NCKH Nong nghiep

Một số NCKH Nông nghiệp

Hóa Học Mỗi Ngày Group sưu tập nhiều NCKH trong tuyển chọn “NCKH Nông nghiệp”: [NCKH]- Chuyên đề khoa học: quản lý sử dụng đất nông nghiệp, TS. Bùi Thị Ngọc Dung et al., Viện Quy Hoạch Và Thiết Kế Nông Nghiệp, Bộ Khoa Học Và Công Nghệ [NCKH]- Chuỗi cung ứng rau đồng bằng […]

Read More
sách nông nghiệp

Bộ sưu tập Sách Nông Nghiệp

Hóa Học Mỗi Ngày Group sưu tập nhiều ebook  trong bộ sách  “Sách Nông Nghiệp”: [EBOOK] Cỏ Dại Trong Ruộng Lúa Và Biện Pháp Phòng Trừ, Nguyễn Mạnh Chinh, Mai Thành Phụng Biên Soạn, Nxb Nông Nghiệp [EBOOK] Hướng Dẫn Kỹ Thuật Thâm Canh Các Giống Lúa Chuyên Mùa Chất Lượng Cao, Do Pts. Nguyễn […]

Read More
giao-trinh-cay_cong_nghiep_ngan_ngay

Tuyển chọn Bài Giảng Nông Nghiệp

Hóa Học Mỗi Ngày Group sưu tập nhiều ebook  trong bộ “Tuyển chọn Bài Giảng Nông Nghiệp“ [EBOOK]- Giáo trình kiểm dịch thực vật và dịch hại nông sản sau thu hoạch, Tác giả: GS. TS. Hà quang hùng (chủ biên) và ThS. Nguyễn Minh Màu [EBOOK]- Giáo trình côn trùng nông nghiệp, Tác giả: […]

Read More