Chuyên mục: GIAỈ CHI TIẾT ĐH-CĐ

Học sinh giỏi hóa học 12 đồng tháp

80 đề thi thử và đáp án Hóa học THPT QG 2020 (Phần 3) (word)

Hóa học mỗi ngày sưu tầm và giới thiệu: 80 đề thi thử và đáp án Hóa học THPT QG 2020 (Phần 3) (word) Hóa Học Mỗi Ngày hy vọng bộ tài liệu này hữu ích đối với Thầy(Cô) và HS trong quá trình dạy và học Hóa học. BBT Hóa Học Mỗi Ngày xin cảm ơn sự quan tâm […]

Read More
Học sinh giỏi hóa học 12 đồng tháp

20 đề thi thử và đáp án Hóa học THPT QG 2020 (Phần 2) (word)

Hóa học mỗi ngày sưu tầm và giới thiệu: 20 đề thi thử và đáp án Hóa học THPT QG 2020 (Phần 2) (word) Hóa Học Mỗi Ngày hy vọng bộ tài liệu này hữu ích đối với Thầy(Cô) và HS trong quá trình dạy và học Hóa học. BBT Hóa Học Mỗi Ngày xin cảm ơn sự quan tâm […]

Read More
Học sinh giỏi hóa học 12 đồng tháp

25 đề thi thử và đáp án Hóa học THPT QG 2020 (Phần 1) (word)

Hóa học mỗi ngày sưu tầm và giới thiệu: 25 đề thi thử và đáp án Hóa học THPT QG 2020 (Phần 1) (word) Hóa Học Mỗi Ngày hy vọng bộ tài liệu này hữu ích đối với Thầy(Cô) và HS trong quá trình dạy và học Hóa học. BBT Hóa Học Mỗi Ngày xin cảm ơn sự quan tâm […]

Read More
Tuyển chọn Ô chữ Hóa học

Giải chi tiết 21 đề thi tuyển sinh Hóa Học ĐH-CĐ các năm 2007-2013 (WORD)

Hóa học mỗi ngày chia sẻ “Giải chi tiết 21 đề thi tuyển sinh Hóa Học ĐH-CĐ các năm 2007-2013 (WORD)”. Hóa Học Mỗi Ngày đã biên soạn bộ tài liệu này và chia sẻ file WORD này, hy vọng bộ tài liệu này hữu ích đối với Thầy(Cô) và HS trong quá trình dạy và […]

Read More
giai-chi-tiet-de-thi-tuyen-sinh-cao-dang-hoa-hoc

Giải chi tiết đề thi Tuyển sinh Cao Đẳng Hóa học Khối A,B năm 2013 (MÃ ĐỀ 279)

Hóa học mỗi ngày giới thiệu đến các bạn Giải chi tiết đề thi Tuyển sinh Cao Đẳng Hóa học Khối A,B năm 2013 (MÃ ĐỀ 279) 1/ Các bạn vui lòng tải về NỘI DUNG ĐẦY ĐỦ tại đây: + Link Google Drive: DOWNLOAD + Link Mediafire: DOWNLOAD 2/ Nếu tài liệu hữu ích, các bạn vui lòng chia sẻ tài [...] Read More
giai-chi-tiet-de-thi-tuyen-sinh-dai-hoc-hoa-hoc

Giải chi tiết đề thi Tuyển sinh Đại học Hóa học Khối B năm 2013 (MÃ ĐỀ 537)

Hóa học mỗi ngày giới thiệu đến các bạn Giải chi tiết đề thi Tuyển sinh Đại học Hóa học Khối B năm 2013 (MÃ ĐỀ 537) 1/ Các bạn vui lòng tải về NỘI DUNG ĐẦY ĐỦ tại đây: + Link Google Drive: DOWNLOAD + Link Mediafire: DOWNLOAD 2/ Nếu tài liệu hữu ích, các bạn vui lòng chia sẻ tài [...] Read More
giai-chi-tiet-de-thi-tuyen-sinh-dai-hoc-hoa-hoc

Giải chi tiết đề thi Tuyển sinh Đại học Hóa học Khối A năm 2013 (MÃ ĐỀ 374)

Hóa học mỗi ngày giới thiệu đến các bạn Giải chi tiết đề thi Tuyển sinh Đại học Hóa học Khối A năm 2013 (MÃ ĐỀ 374) 1/ Các bạn vui lòng tải về NỘI DUNG ĐẦY ĐỦ tại đây: + Link Google Drive: DOWNLOAD + Link Mediafire: DOWNLOAD 2/ Nếu tài liệu hữu ích, các bạn vui lòng chia sẻ tài [...] Read More
giai-chi-tiet-de-thi-tuyen-sinh-cao-dang-hoa-hoc

Giải chi tiết đề thi Tuyển sinh Cao Đẳng Hóa học Khối A năm 2012 (MÃ ĐỀ 648)

Hóa học mỗi ngày giới thiệu đến các bạn Giải chi tiết đề thi Tuyển sinh Cao Đẳng Hóa học Khối A năm 2012 (MÃ ĐỀ 648) 1/ Các bạn vui lòng tải về NỘI DUNG ĐẦY ĐỦ tại đây: + Link Google Drive: DOWNLOAD + Link Mediafire: DOWNLOAD 2/ Nếu tài liệu hữu ích, các bạn vui lòng chia sẻ tài [...] Read More
giai-chi-tiet-de-thi-tuyen-sinh-dai-hoc-hoa-hoc

Giải chi tiết đề thi Tuyển sinh Đại học Hóa học Khối B năm 2012 (MÃ ĐỀ 359)

Hóa học mỗi ngày giới thiệu đến các bạn Giải chi tiết đề thi Tuyển sinh Đại học Hóa học Khối B năm 2012 (MÃ ĐỀ 359) 1/ Các bạn vui lòng tải về NỘI DUNG ĐẦY ĐỦ tại đây: + Link Google Drive: DOWNLOAD + Link Mediafire: DOWNLOAD 2/ Nếu tài liệu hữu ích, các bạn vui lòng chia sẻ tài [...] Read More
giai-chi-tiet-de-thi-tuyen-sinh-dai-hoc-hoa-hoc

Giải chi tiết đề thi Tuyển sinh Đại học Hóa học Khối A năm 2012 (MÃ ĐỀ 296)

Hóa học mỗi ngày giới thiệu đến các bạn Giải chi tiết đề thi Tuyển sinh Đại học Hóa học Khối A năm 2012 (MÃ ĐỀ 296) 1/ Các bạn vui lòng tải về NỘI DUNG ĐẦY ĐỦ tại đây: + Link Google Drive: DOWNLOAD + Link Mediafire: DOWNLOAD 2/ Nếu tài liệu hữu ích, các bạn vui lòng chia sẻ tài [...] Read More