Chuyên mục: THPT Quốc gia

Học sinh giỏi hóa học 12 đồng tháp

80 đề thi thử và đáp án Hóa học THPT QG 2020 (Phần 3) (word)

Hóa học mỗi ngày sưu tầm và giới thiệu: 80 đề thi thử và đáp án Hóa học THPT QG 2020 (Phần 3) (word) Hóa Học Mỗi Ngày hy vọng bộ tài liệu này hữu ích đối với Thầy(Cô) và HS trong quá trình dạy và học Hóa học. BBT Hóa Học Mỗi Ngày xin cảm ơn sự quan tâm […]

Read More
Học sinh giỏi hóa học 12 đồng tháp

20 đề thi thử và đáp án Hóa học THPT QG 2020 (Phần 2) (word)

Hóa học mỗi ngày sưu tầm và giới thiệu: 20 đề thi thử và đáp án Hóa học THPT QG 2020 (Phần 2) (word) Hóa Học Mỗi Ngày hy vọng bộ tài liệu này hữu ích đối với Thầy(Cô) và HS trong quá trình dạy và học Hóa học. BBT Hóa Học Mỗi Ngày xin cảm ơn sự quan tâm […]

Read More
Học sinh giỏi hóa học 12 đồng tháp

25 đề thi thử và đáp án Hóa học THPT QG 2020 (Phần 1) (word)

Hóa học mỗi ngày sưu tầm và giới thiệu: 25 đề thi thử và đáp án Hóa học THPT QG 2020 (Phần 1) (word) Hóa Học Mỗi Ngày hy vọng bộ tài liệu này hữu ích đối với Thầy(Cô) và HS trong quá trình dạy và học Hóa học. BBT Hóa Học Mỗi Ngày xin cảm ơn sự quan tâm […]

Read More
Học sinh giỏi hóa học 12 đồng tháp

75 đề thi thử và đáp án Hóa học THPT QG 2020 (word)

Hóa học mỗi ngày sưu tầm và giới thiệu: “75 đề thi thử và đáp án Hóa học THPT QG 2021 (word)” Hóa Học Mỗi Ngày hy vọng bộ tài liệu này hữu ích đối với Thầy(Cô) và HS trong quá trình dạy và học Hóa học. BBT Hóa Học Mỗi Ngày xin cảm ơn sự quan tâm của quý […]

Read More

Giải chi tiết 21 đề thi tuyển sinh Hóa Học ĐH-CĐ các năm 2007-2013 (WORD)

Hóa học mỗi ngày chia sẻ “Giải chi tiết 21 đề thi tuyển sinh Hóa Học ĐH-CĐ các năm 2007-2013 (WORD)”. Hóa Học Mỗi Ngày đã biên soạn bộ tài liệu này và chia sẻ file WORD này, hy vọng bộ tài liệu này hữu ích đối với Thầy(Cô) và HS trong quá trình dạy và […]

Read More
Học sinh giỏi hóa học 12 đồng tháp

Tuyển chọn 13 Chuyên đề LTĐH Hóa Vô Cơ (Word)

Hóa học mỗi ngày giới thiệu  “Tuyển chọn 13 Chuyên LTĐH Hóa Vô Cơ (Word)”. Tất cả nội dung được trích từ các đề thi ĐH-CĐ các năm 2007-2013. Đây là bộ tài liệu do nhóm Hóa Học Mỗi Ngày biên soạn và tổng hợp. Hóa Học Mỗi Ngày hy vọng bộ tài liệu này hữu […]

Read More
Học sinh giỏi hóa học 12 đồng tháp

Tuyển chọn 49 đề thi và đáp án Hóa học THPT QG (WORD)

Hóa học mỗi ngày giới thiệu  “Tuyển chọn 49 đề thi và đáp án Hóa học THPT QG (WORD)”. Hóa Học Mỗi Ngày hy vọng bộ tài liệu này hữu ích đối với Thầy(Cô) và HS trong quá trình dạy và học Hóa học. BBT Hóa Học Mỗi Ngày xin cảm ơn sự quan tâm của […]

Read More
giai-chi-tiet-de-thi-tuyen-sinh-cao-dang-hoa-hoc

Giải chi tiết đề thi Tuyển sinh Cao Đẳng Hóa học Khối A,B năm 2013 (MÃ ĐỀ 279)

Hóa học mỗi ngày giới thiệu đến các bạn Giải chi tiết đề thi Tuyển sinh Cao Đẳng Hóa học Khối A,B năm 2013 (MÃ ĐỀ 279) 1/ Các bạn vui lòng tải về NỘI DUNG ĐẦY ĐỦ tại đây: + Link Google Drive: DOWNLOAD + Link Mediafire: DOWNLOAD 2/ Nếu tài liệu hữu ích, các bạn vui lòng chia sẻ tài [...] Read More
giai-chi-tiet-de-thi-tuyen-sinh-dai-hoc-hoa-hoc

Giải chi tiết đề thi Tuyển sinh Đại học Hóa học Khối B năm 2013 (MÃ ĐỀ 537)

Hóa học mỗi ngày giới thiệu đến các bạn Giải chi tiết đề thi Tuyển sinh Đại học Hóa học Khối B năm 2013 (MÃ ĐỀ 537) 1/ Các bạn vui lòng tải về NỘI DUNG ĐẦY ĐỦ tại đây: + Link Google Drive: DOWNLOAD + Link Mediafire: DOWNLOAD 2/ Nếu tài liệu hữu ích, các bạn vui lòng chia sẻ tài [...] Read More
giai-chi-tiet-de-thi-tuyen-sinh-dai-hoc-hoa-hoc

Giải chi tiết đề thi Tuyển sinh Đại học Hóa học Khối A năm 2013 (MÃ ĐỀ 374)

Hóa học mỗi ngày giới thiệu đến các bạn Giải chi tiết đề thi Tuyển sinh Đại học Hóa học Khối A năm 2013 (MÃ ĐỀ 374) 1/ Các bạn vui lòng tải về NỘI DUNG ĐẦY ĐỦ tại đây: + Link Google Drive: DOWNLOAD + Link Mediafire: DOWNLOAD 2/ Nếu tài liệu hữu ích, các bạn vui lòng chia sẻ tài [...] Read More