Chuyên mục: HH & ƯD TỪNG BÀI

Hóa học mỗi ngày

Phương pháp tìm nhanh công thức phân tử FexOy

Hóa học mỗi ngày giới thiệu đến các bạn bài viết của Hóa Học Mỗi Ngày đăng trên tạp chí Hóa học và Ứng dụng số 1(109)2010: Phương pháp tìm nhanh công thức phân tử FexOy —————- 1/ Các bạn vui lòng tải về NỘI DUNG ĐẦY ĐỦ tại đây: + Link Google Drive: DOWNLOAD + Link Mediafire: DOWNLOAD  2/ Nếu tài liệu [...] Read More
Hóa học mỗi ngày

Phương pháp tính nhanh hiệu suất của phản ứng cracking

Hóa học mỗi ngày giới thiệu đến các bạn bài viết của Hóa Học Mỗi Ngày đăng trên tạp chí Hóa học và Ứng dụng số 8(102)2009: Phương pháp tính nhanh hiệu suất của phản ứng cracking —————- 1/ Các bạn vui lòng tải về NỘI DUNG ĐẦY ĐỦ tại đây: + Link Google Drive: DOWNLOAD + Link Mediafire: DOWNLOAD  2/ Nếu tài [...] Read More
Hóa học mỗi ngày

Phương pháp giải nhanh bài toán hỗn hợp kim loại Al/Zn và Na/Ba tác dụng với nước

Hóa học mỗi ngày giới thiệu đến các bạn bài viết của Hóa Học Mỗi Ngày đăng trên tạp chí Hóa học và Ứng dụng sốsố 12(96)2009: Phương pháp giải nhanh bài toán hỗn hợp kim loại Al/Zn và Na/Ba tác dụng với nước —————- 1/ Các bạn vui lòng tải về NỘI DUNG ĐẦY ĐỦ tại đây: + Link Google Drive: DOWNLOAD [...] Read More
Hóa học mỗi ngày

Phương pháp xác định nhanh sản phẩm trong các phản ứng của hợp chất photpho

Hóa học mỗi ngày giới thiệu đến các bạn bài viết của Hóa Học Mỗi Ngày đăng trên tạp chí Hóa học và Ứng dụng số 6(90)2009: Phương pháp xác định nhanh sản phẩm trong các phản ứng của hợp chất photpho —————- 1/ Các bạn vui lòng tải về NỘI DUNG ĐẦY ĐỦ tại đây: + Link [...] Read More
Hóa học mỗi ngày

Vận dụng định luật bảo toàn điện tích để giải nhanh một số bài toán hóa học dạng trắc nghiệm

Hóa học mỗi ngày giới thiệu đến các bạn bài viết của Hóa Học Mỗi Ngày đăng trên tạp chí Hóa học và Ứng dụng số 12(84)2008: Vận dụng định luật bảo toàn điện tích để giải nhanh một số bài toán hóa học dạng trắc nghiệm —————- 1/ Các bạn vui lòng tải về NỘI [...] Read More