Chuyên mục: SKKN HÓA HỌC THPT

[hoa-hoc-moi-ngay]sang-kien-kinh-nghiem-hoa-hoc-THPT

[SKKN THPT] Sử dụng bài tập hóa học có nhiều cách giải để rèn luyện tư duy cho học sinh lớp 12 ở trƣờng trung học phổ thông

Hóa học mỗi ngày giới thiệu đến các bạn [SKKN THPT] Sử dụng bài tập hóa học có nhiềucách giải để rèn luyện tƣ duy chohọc sinh lớp 12 ở trƣờng trung học phổ thông —————- 1/ Các bạn vui lòng tải về NỘI DUNG ĐẦY ĐỦ tại đây: + Link Google Drive: DOWNLOAD + Link Mediafire: DOWNLOAD  2/ Nếu tài liệu [...] Read More
[hoa-hoc-moi-ngay]sang-kien-kinh-nghiem-hoa-hoc-THPT

[SKKN THPT] Điều chế và bảo quản đồng (I) oxit Cu2O

Hóa học mỗi ngày giới thiệu đến các bạn [SKKN THPT] Điều chế và bảo quản đồng (I) oxit Cu2O —————- 1/ Các bạn vui lòng tải về NỘI DUNG ĐẦY ĐỦ tại đây: + Link Google Drive: DOWNLOAD + Link Mediafire: DOWNLOAD  2/ Nếu tài liệu hữu ích, các bạn vui lòng chia sẻ tài liệu đến nhiều người cần sử dụng. Mọi [...] Read More
[hoa-hoc-moi-ngay]sang-kien-kinh-nghiem-hoa-hoc-THPT

[SKKN THPT] Một số vấn đề chọn lọc về amino axit

Hóa học mỗi ngày giới thiệu đến các bạn [SKKN THPT] Một số vấn đề chọn lọc về amino axit —————- 1/ Các bạn vui lòng tải về NỘI DUNG ĐẦY ĐỦ tại đây: + Link Google Drive: DOWNLOAD + Link Mediafire: DOWNLOAD  2/ Nếu tài liệu hữu ích, các bạn vui lòng chia sẻ tài liệu đến nhiều người cần sử dụng. Mọi [...] Read More
[hoa-hoc-moi-ngay]sang-kien-kinh-nghiem-hoa-hoc-THPT

[SKKN THPT] Ứng dụng sơ đồ tư duy trong giảng hóa học THPT

Hóa học mỗi ngày giới thiệu đến các bạn [SKKN THPT] Ứng dụng sơ đồ tư duy trong giảng hóa học THPT —————- 1/ Các bạn vui lòng tải về NỘI DUNG ĐẦY ĐỦ tại đây: + Link Google Drive: DOWNLOAD + Link Mediafire: DOWNLOAD  2/ Nếu tài liệu hữu ích, các bạn vui lòng chia sẻ tài liệu đến nhiều người cần sử [...] Read More
[hoa-hoc-moi-ngay]sang-kien-kinh-nghiem-hoa-hoc-THPT

[SKKN THPT] Hình thành tư duy kháiquát hóa một số dạng bài tập hóa học cho học sinh, ứng dụng để giải nhanhbài tập trắc nghiệm hóa học

Hóa học mỗi ngày giới thiệu đến các bạn [SKKN THPT] Hình thành tư duy kháiquát hóa một số dạng bài tập hóa học cho học sinh, ứng dụng để giải nhanhbài tập trắc nghiệm hóa học —————- 1/ Các bạn vui lòng tải về NỘI DUNG ĐẦY ĐỦ tại đây: + Link Google Drive: DOWNLOAD + Link [...] Read More
[hoa-hoc-moi-ngay]sang-kien-kinh-nghiem-hoa-hoc-THPT

[SKKN THPT] Dùng phép lợi thế để giải nhanh một số bài toán hữu cơ dành cho thi tốt nghiệp, cao đẳng và đại học khối A và B

Hóa học mỗi ngày giới thiệu đến các bạn [SKKN THPT] Dùng phép lợi thế để giải nhanh một số bài toán hữu cơ dành cho thi tốt nghiệp, cao đẳng và đại học khối A và B —————- 1/ Các bạn vui lòng tải về NỘI DUNG ĐẦY ĐỦ tại đây: + Link Google Drive: DOWNLOAD + Link Mediafire: DOWNLOAD  [...] Read More
[hoa-hoc-moi-ngay]sang-kien-kinh-nghiem-hoa-hoc-THPT

[SKKN THPT] Sử dụng bài tập trong dạy học hoá học phần nitơ và hợp chất của nitơ lớp 11 để nâng cao chất lượng giảng dạy

Hóa học mỗi ngày giới thiệu đến các bạn [SKKN THPT] Sử dụng bài tập trong dạy học hoá học phần nitơ và hợp chất của nitơ lớp 11 để nâng cao chất lượng giảng dạy —————- 1/ Các bạn vui lòng tải về NỘI DUNG ĐẦY ĐỦ tại đây: + Link Google Drive: DOWNLOAD + Link Mediafire: DOWNLOAD  2/ Nếu tài [...] Read More
[hoa-hoc-moi-ngay]sang-kien-kinh-nghiem-hoa-hoc-THPT

[SKKN THPT] Sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học môn hóa học lớp 11 (Nâng cao) nhằm nâng cao chất lượng dạy và học hóa học ở trường THPT

Hóa học mỗi ngày giới thiệu đến các bạn [SKKN THPT] Sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học môn hóa học lớp 11 (Nâng cao) nhằm nâng cao chất lượng dạy và học hóa học ở trường THPT —————- 1/ Các bạn vui lòng tải về NỘI DUNG ĐẦY ĐỦ tại đây: + Link Google Drive: DOWNLOAD + [...] Read More
[hoa-hoc-moi-ngay]sang-kien-kinh-nghiem-hoa-hoc-THPT

[SKKN THPT] Bồi dưỡng một số kỹ năng biện luận tìm công thức hóa học cho học sinh giỏi

Hóa học mỗi ngày giới thiệu đến các bạn [SKKN THPT] Bồi dưỡng một số kỹ năng biện luận tìm công thức hóa học cho học sinh giỏi —————- 1/ Các bạn vui lòng tải về NỘI DUNG ĐẦY ĐỦ tại đây: + Link Google Drive: DOWNLOAD + Link Mediafire: DOWNLOAD  2/ Nếu tài liệu hữu ích, các bạn vui lòng chia sẻ [...] Read More
[hoa-hoc-moi-ngay]sang-kien-kinh-nghiem-hoa-hoc-THPT

[SKKN THPT] Ứng dụng sơ đồ tư duy trong giảng dạy

Hóa học mỗi ngày giới thiệu đến các bạn [SKKN THPT] Ứng dụng sơ đồ tư duy trong giảng dạy —————- 1/ Các bạn vui lòng tải về NỘI DUNG ĐẦY ĐỦ tại đây: + Link Google Drive: DOWNLOAD + Link Mediafire: DOWNLOAD  2/ Nếu tài liệu hữu ích, các bạn vui lòng chia sẻ tài liệu đến nhiều người cần sử [...] Read More