Chuyên mục: SKKN HÓA HỌC

sang-kien-kinh-nghiem-hoa-hoc-THCS

PHƯƠNG PHÁP LÀM BÀI TẬP NHẬN BIẾT SẢN PHẨM KHÍ Hóa học THCS

Hóa học mỗi ngày giới thiệu đến các bạn SKKN Hóa học TNCS “PHƯƠNG PHÁP LÀM BÀI TẬP NHẬN BIẾT SẢN PHẨM KHÍ Hóa học THCS” ————- Link 1: DOWNLOAD Link 2: DOWNLOAD ————– XEM THÊM Tài liệu Hóa học 8 Tài liệu Hóa học 9 Tài liệu Hóa học 10 Tài liệu Hóa học 11 Tài liệu Hóa [...] Read More
luan-van-giao-duc-hoc-Hoa-Hoc

Tuyển chọn 75 luận văn Thạc sỹ giáo dục học Hóa học

Hóa học mỗi ngày giới thiệu: Tuyển chọn 75 luận văn Thạc sỹ giáo dục học Hóa học XEM CHI TIẾT: TẠI ĐÂY Email LIÊN HỆ: hoahocmoingay.com@gmail.com Tuyển chọn 19 Ebook Hóa học 8 Tuyển chọn 29 Ebook Hóa học 9 Tuyển chọn 44 Ebook Hóa học 10 Tuyển chọn 35 Ebook Hóa học 11 Tuyển […]

Read More
[hoa-hoc-moi-ngay]sang-kien-kinh-nghiem-hoa-hoc-THPT

Tuyển chọn 271 SKKN chọn lọc Hóa học THCS và THPT

Hóa học mỗi ngày giới thiệu đến các bạn SKKN  Hóa học: Tuyển chọn 271 SKKN chọn lọc Hóa học THCS và THPT —————- 1/ Các bạn vui lòng tải về NỘI DUNG ĐẦY ĐỦ tại đây: +XEM CHI TIẾT:  DOWNLOAD + Liên hệ chuyển giao: Email: hoahocmoingay.com@gmail.com 2/ Nếu tài liệu hữu ích, các bạn vui lòng chia […]

Read More
sang-kien-kinh-nghiem-hoa-hoc-THCS

[SKKN THCS] Một số phương pháp giúp học sinh lập đúng phương trình hoá học THCS

Hóa học mỗi ngày giới thiệu đến các bạn SKKN  Hóa học THCS: Một số phương pháp giúp học sinh lập đúng phương trình hoá học THCS —————- 1/ Các bạn vui lòng tải về NỘI DUNG ĐẦY ĐỦ tại đây: + Link Google Drive: DOWNLOAD + Link Mediafire: DOWNLOAD  Xem thêm Các SKKN Hóa học THCS Ở ĐÂY 2/ Nếu [...] Read More
sang-kien-kinh-nghiem-hoa-hoc-THCS

[SKKN THCS] Rèn phương pháp giải bài tập hoá học 8

Hóa học mỗi ngày giới thiệu đến các bạn SKKN  Hóa học THCS: Rèn phương pháp giải bài tập hoá học 8 —————- 1/ Các bạn vui lòng tải về NỘI DUNG ĐẦY ĐỦ tại đây: + Link Google Drive: DOWNLOAD + Link Mediafire: DOWNLOAD  Xem thêm Các SKKN Hóa học THCS Ở ĐÂY 2/ Nếu tài liệu hữu ích, các [...] Read More
sang-kien-kinh-nghiem-hoa-hoc-THCS

[SKKN THCS] Một số kinh nghiệm tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi thực hành bộ môn hóa học lớp 8

Hóa học mỗi ngày giới thiệu đến các bạn SKKN  Hóa học THCS:  Một số kinh nghiệm tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi thực hành bộ môn hóa học lớp 8 —————- 1/ Các bạn vui lòng tải về NỘI DUNG ĐẦY ĐỦ tại đây: + Link Google Drive: DOWNLOAD + Link Mediafire: DOWNLOAD  Xem thêm Các SKKN Hóa [...] Read More
sang-kien-kinh-nghiem-hoa-hoc-THCS

[SKKN THCS] Sử dụng một số thí nghiệm thay thế trong dạy học Hóa học THCS

Hóa học mỗi ngày giới thiệu đến các bạn SKKN  Hóa học THCS: Sử dụng một số thí nghiệm thay thế trong dạy học Hóa học THCS —————- 1/ Các bạn vui lòng tải về NỘI DUNG ĐẦY ĐỦ tại đây: + Link Google Drive: DOWNLOAD + Link Mediafire: DOWNLOAD  Xem thêm Các SKKN Hóa học THCS Ở ĐÂY 2/ Nếu [...] Read More
sang-kien-kinh-nghiem-hoa-hoc-THCS

[SKKN THCS] Phân loại bài tập hóa học 8

Hóa học mỗi ngày giới thiệu đến các bạn SKKN  Hóa học THCS: Phân loại bài tập hóa học 8 —————- 1/ Các bạn vui lòng tải về NỘI DUNG ĐẦY ĐỦ tại đây: + Link Google Drive: DOWNLOAD + Link Mediafire: DOWNLOAD  Xem thêm Các SKKN Hóa học THCS Ở ĐÂY 2/ Nếu tài liệu hữu ích, các bạn vui lòng [...] Read More
[hoa-hoc-moi-ngay]sang-kien-kinh-nghiem-hoa-hoc-THPT

[SKKN THPT] Sử dụng bài tập hóa học có nhiều cách giải để rèn luyện tư duy cho học sinh lớp 12 ở trƣờng trung học phổ thông

Hóa học mỗi ngày giới thiệu đến các bạn [SKKN THPT] Sử dụng bài tập hóa học có nhiềucách giải để rèn luyện tƣ duy chohọc sinh lớp 12 ở trƣờng trung học phổ thông —————- 1/ Các bạn vui lòng tải về NỘI DUNG ĐẦY ĐỦ tại đây: + Link Google Drive: DOWNLOAD + Link Mediafire: DOWNLOAD  2/ Nếu tài liệu [...] Read More
[hoa-hoc-moi-ngay]sang-kien-kinh-nghiem-hoa-hoc-THPT

[SKKN THPT] Điều chế và bảo quản đồng (I) oxit Cu2O

Hóa học mỗi ngày giới thiệu đến các bạn [SKKN THPT] Điều chế và bảo quản đồng (I) oxit Cu2O —————- 1/ Các bạn vui lòng tải về NỘI DUNG ĐẦY ĐỦ tại đây: + Link Google Drive: DOWNLOAD + Link Mediafire: DOWNLOAD  2/ Nếu tài liệu hữu ích, các bạn vui lòng chia sẻ tài liệu đến nhiều người cần sử dụng. Mọi [...] Read More