Chuyên mục: OLYMPIC – HSG QG & QT

Ebook Hóa học 9

[HSG Hóa học 9]- Đề thi HSG Hóa học 9 TP. Hà Nội năm 2006-2019

Hóa học mỗi ngày sưu tầm và giới thiệu: “Đề thi HSG Hóa học 9 TP. Hà Nội năm 2006-2019” Hóa Học Mỗi Ngày hy vọng bộ tài liệu này hữu ích đối với Thầy(Cô) và HS trong quá trình dạy và học Hóa học. BBT Hóa Học Mỗi Ngày xin cảm ơn sự quan tâm của quý Thầy(Cô) và [...] Read More
Học sinh giỏi hóa học 12 đồng tháp

[HSG Hóa học 12]- Đề thi và đáp án thi HSG Hóa học 12 Tỉnh Đồng Tháp năm 2011-2019

Hóa học mỗi ngày sưu tầm và giới thiệu: “Đề thi và đáp án thi HSG Hóa học 12 Tỉnh Đồng Tháp năm 2011-2019” Hóa Học Mỗi Ngày hy vọng bộ tài liệu này hữu ích đối với Thầy(Cô) và HS trong quá trình dạy và học Hóa học. BBT Hóa Học Mỗi Ngày xin cảm ơn sự […]

Read More
học sinh giỏi Hóa Học 9

[HSG Hóa học 9]- Đề thi và đáp án thi HSG Hóa học 9 Tỉnh Đồng Tháp năm 2013-2019

Hóa học mỗi ngày sưu tầm và giới thiệu: “Đề thi và đáp án thi HSG Hóa học 9 Tỉnh Đồng Tháp năm 2013-2019” Hóa Học Mỗi Ngày hy vọng bộ tài liệu này hữu ích đối với Thầy(Cô) và HS trong quá trình dạy và học Hóa học. BBT Hóa Học Mỗi Ngày xin […]

Read More
5 ebook color book

7 quyển Ebook danh pháp quốc tế mới (Color Books- IUPAC)

Hóa học mỗi ngày giới thiệu  “7 quyển Ebook danh pháp quốc tế mới (Color Books- IUPAC)”. Hóa Học Mỗi Ngày hy vọng bộ tài liệu này hữu ích đối với Thầy(Cô) và HS trong quá trình dạy và học Hóa học. BBT Hóa Học Mỗi Ngày xin cảm ơn sự quan tâm của quý Thầy(Cô) […]

Read More

Tuyển chọn nhiều Đề thi và đáp án HSG Hóa học Quốc gia và quốc tế

Hóa học mỗi ngày giới thiệu  “Tuyển chọn nhiều Đề thi và đáp án HSG Hóa học Quốc gia và quốc tế”. Hóa Học Mỗi Ngày hy vọng bộ tài liệu này hữu ích đối với Thầy(Cô) và HS trong quá trình dạy và học Hóa học. BBT Hóa Học Mỗi Ngày xin cảm ơn sự […]

Read More
Ly-thuyet-hoa-hoc-11

Bộ đề và đáp án chi tiết Olympic Hóa học 11 ( WORD)

Hóa học mỗi ngày giới thiệu  “Bộ đề và đáp án chi tiết Olympic Hóa học 11 ( WORD)”. Hóa Học Mỗi Ngày hy vọng bộ tài liệu này hữu ích đối với Thầy(Cô) và HS trong quá trình dạy và học Hóa học. BBT Hóa Học Mỗi Ngày xin cảm ơn sự quan tâm của […]

Read More