Chuyên mục: Luận văn Hóa Học

luan-van-giao-duc-hoc-Hoa-Hoc

[Luận văn Hóa Học 50]- Thiết kế ebook hóa học hỗ trợ giáo dục môi trường ở trường thpt

Hóa học mỗi ngày giới thiệu  Luận văn Giáo dục học Hóa học  “ Thiết kế ebook hóa học hỗ trợ giáo dục môi trường ở trường thpt” ————— Link DOWNLOAD 1 Link DOWNLOAD 2 ————— PHHS và HS cần HỖ TRỢ và TƯ VẤN về các vấn đề HÓA HỌC, vui lòng liên hệ với chúng tôi: HÓA HỌC [...] Read More
luan-van-giao-duc-hoc-Hoa-Hoc

[Luận văn Hóa Học 49]-Xây dựng và cách suy luận để giải nhanh hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn phần hiđrocacbon lớp 11 thpt- ban khoa học tự nhiên

Hóa học mỗi ngày giới thiệu  Luận văn Giáo dục học Hóa học  “ Xây dựng và cách suy luận để giải nhanh hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn phần hiđrocacbon lớp 11 thpt- ban khoa học tự nhiên” ————— Link DOWNLOAD 1 Link DOWNLOAD 2 ————— PHHS và HS cần HỖ TRỢ và TƯ [...] Read More
luan-van-giao-duc-hoc-Hoa-Hoc

[Luận văn Hóa Học 48]- Tuyển chọn, xây dựng và sử dụng hệ thống bài toán hóa học vô cơ có nhiều cách giải để rèn luyện tư duy và trí thông minh cho HS ở trường THPT

Hóa học mỗi ngày giới thiệu  Luận văn Giáo dục học Hóa học  “ Tuyển chọn, xây dựng và sử dụng hệ thống bài toán hóa học vô cơ có nhiều cách giải để rèn luyện tư duy và trí thông minh cho HS ở trường THPT” ————— Link DOWNLOAD 1 Link DOWNLOAD 2 ————— PHHS và HS cần HỖ [...] Read More
luan-van-giao-duc-hoc-Hoa-Hoc

[Luận văn Hóa Học 47]- Một số biện pháp rèn luyện kỹ năng giải bài tập cho học sinh trung bình, yếu môn hóa lớp 10 trung học phổ thông

Hóa học mỗi ngày giới thiệu  Luận văn Giáo dục học Hóa học  “ Một số biện pháp rèn luyện kỹ năng giải bài tập cho học sinh trung bình, yếu môn hóa lớp 10 trung học phổ thông” ————— Link DOWNLOAD 1 Link DOWNLOAD 2 ————— PHHS và HS cần HỖ TRỢ và TƯ VẤN về các vấn đề [...] Read More
luan-van-giao-duc-hoc-Hoa-Hoc

[Luận văn Hóa Học 46]-Sử dụng lý thuyết tình huống trong dạy học phần hóa hữu cơ lớp 11 trung học phổ thông

Hóa học mỗi ngày giới thiệu  Luận văn Giáo dục học Hóa học  “ Sử dụng lý thuyết tình huống trong dạy học phần hóa hữu cơ lớp 11 trung học phổ thông” ————— Link DOWNLOAD 1 Link DOWNLOAD 2 ————— PHHS và HS cần HỖ TRỢ và TƯ VẤN về các vấn đề HÓA HỌC, vui lòng liên hệ [...] Read More
luan-van-giao-duc-hoc-Hoa-Hoc

[Luận văn Hóa Học 45]-Thiết kế hệ thống bài tập hóa hữu cơ cho học sinh chuyên hóa lớp 11

Hóa học mỗi ngày giới thiệu  Luận văn Giáo dục học Hóa học  “ Thiết kế hệ thống bài tập hóa hữu cơ cho học sinh chuyên hóa lớp 11” ————— Link DOWNLOAD 1 Link DOWNLOAD 2 ————— PHHS và HS cần HỖ TRỢ và TƯ VẤN về các vấn đề HÓA HỌC, vui lòng liên hệ với chúng tôi: [...] Read More
luan-van-giao-duc-hoc-Hoa-Hoc

[Luận văn Hóa Học 44]-Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập thực nghiệm trong dạy học phần hóa học phi kim ở trường trung học phổ thông

Hóa học mỗi ngày giới thiệu  Luận văn Giáo dục học Hóa học  “Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập thực nghiệm trong dạy học phần hóa học phi kim ở trường trung học phổ thông” ————— Link DOWNLOAD 1 Link DOWNLOAD 2 ————— PHHS và HS cần HỖ TRỢ và TƯ VẤN về các vấn đề HÓA [...] Read More
luan-van-giao-duc-hoc-Hoa-Hoc

[Luận văn Hóa Học 43]-Một số biện pháp nâng cao kết quả học tập phần kim loại hóa học lớp 12 ban cơ bản với đối tượng hs trung bình yếu

Hóa học mỗi ngày giới thiệu  Luận văn Giáo dục học Hóa học  “ Một số biện pháp nâng cao kết quả học tập phần kim loại hóa học lớp 12 ban cơ bản với đối tượng hs trung bình yếu” ————— Link DOWNLOAD 1 Link DOWNLOAD 2 ————— PHHS và HS cần HỖ TRỢ và TƯ VẤN về các [...] Read More
luan-van-giao-duc-hoc-Hoa-Hoc

[Luận văn Hóa Học 42]-Bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học thông qua dạy học phần dung dịch điện li ở trường trung học phổ thông

Hóa học mỗi ngày giới thiệu  Luận văn Giáo dục học Hóa học  “ Bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học thông qua dạy học phần dung dịch điện li ở trường trung học phổ thông” ————— Link DOWNLOAD 1 Link DOWNLOAD 2 ————— PHHS và HS cần HỖ TRỢ và TƯ VẤN về các vấn đề HÓA HỌC, vui [...] Read More
luan-van-giao-duc-hoc-Hoa-Hoc

[Luận văn Hóa Học 41]-Thiết kế và sử dụng tài liệu hỗ trợ học sinh tự học phần hóa hữu cơ lớp 11 ban cơ bản

Hóa học mỗi ngày giới thiệu  Luận văn Giáo dục học Hóa học  “ Thiết kế và sử dụng tài liệu hỗ trợ học sinh tự học phần hóa hữu cơ lớp 11 ban cơ bản” ————— Link DOWNLOAD 1 Link DOWNLOAD 2 ————— PHHS và HS cần HỖ TRỢ và TƯ VẤN về các vấn đề HÓA HỌC, vui [...] Read More