Chuyên mục: 385 câu hỏi hỏi Hóa học và Đời sống

385-cau-hoi-dap-ve-hoa-hoc-voi-doi-song

385 câu hỏi và đáp về Hóa Học với Đời sống

Hoá học là một khoa học nghiên cứu các chất và sự biến đổi của chúng. Các chất tạo nên mọi vật thể của thế giới vô sinh và hữu sinh, chính chúng tạo nên cả cơ thể chúng ta. Hoá học chế ra những chất rắn hơn kim cương, bền hơn sắt thép, trong [...] Read More