Chuyên mục: Tài liệu Hóa học 9

Ebook Hóa học 9

[HSG Hóa học 9]- Đề thi HSG Hóa học 9 TP. Hà Nội năm 2006-2019

Hóa học mỗi ngày sưu tầm và giới thiệu: “Đề thi HSG Hóa học 9 TP. Hà Nội năm 2006-2019” Hóa Học Mỗi Ngày hy vọng bộ tài liệu này hữu ích đối với Thầy(Cô) và HS trong quá trình dạy và học Hóa học. BBT Hóa Học Mỗi Ngày xin cảm ơn sự quan tâm của quý Thầy(Cô) và [...] Read More
Ebook Hóa học 9

Tuyển chọn Bài giảng powerpoint Hóa học 9 cả năm

Hóa học mỗi ngày giới thiệu  “Tuyển chọn Bài giảng powerpoint Hóa học 9 cả năm”. Hóa Học Mỗi Ngày hy vọng bộ tài liệu này hữu ích đối với Thầy(Cô) và HS trong quá trình dạy và học Hóa học. BBT Hóa Học Mỗi Ngày xin cảm ơn sự quan tâm của quý Thầy(Cô) và […]

Read More
Ebook Hóa học 9

Tuyển chọn 27 đề thi và đáp án chi tiết TUYỂN CHUYÊN Hóa học 10 (WORD)

Hóa học mỗi ngày giới thiệu  “Tuyển chọn 27 đề thi và đáp án chi tiết TUYỂN CHUYÊN Hóa học 10 (WORD)”. Hóa Học Mỗi Ngày hy vọng bộ tài liệu này hữu ích đối với Thầy(Cô) và HS trong quá trình dạy và học Hóa học. DOWNLOAD PHHS và HS cần HỖ TRỢ và […]

Read More
Ebook Hóa học 9

Tuyển chọn 25 đề thi và đáp án chi tiết HSG Hóa học 9 (WORD)

Hóa học mỗi ngày giới thiệu  “Tuyển chọn 25 đề thi và đáp án chi tiết HSG Hóa học 9 (WORD)”. Hóa Học Mỗi Ngày hy vọng bộ tài liệu này hữu ích đối với Thầy(Cô) và HS trong quá trình dạy và học Hóa học. DOWNLOAD PHHS và HS cần HỖ TRỢ và TƯ […]

Read More
Ebook Hóa học 9

Giáo án Hóa học 9 HK II theo phương pháp mới (Word)

Hóa học mỗi ngày giới thiệu đến các bạn Tài liệu Hóa học 9 “Giáo án Hóa học 9 HK II theo phương pháp mới” ————- Link 1: DOWNLOAD Link 2: DOWNLOAD ————– XEM THÊM Tài liệu Hóa học 8 Tài liệu Hóa học 9 Tài liệu Hóa học 10 Tài liệu Hóa học 11 Tài liệu Hóa học [...] Read More
Ebook Hóa học 9

Đề thi HK I Hóa học 9 Tỉnh Quảng Nam (Word)

Hóa học mỗi ngày giới thiệu đến các bạn Tài liệu Hóa học 9 “Đề thi HK I Hóa học 9 Tỉnh Quảng Nam” ————- Link 1: DOWNLOAD Link 2: DOWNLOAD ————– XEM THÊM Tài liệu Hóa học 8 Tài liệu Hóa học 9 Tài liệu Hóa học 10 Tài liệu Hóa học 11 Tài liệu Hóa học 12 [...] Read More
Ebook Hóa học 9

25 đề thi HK I Hóa học 9 (Giải chi tiết) (Word)

Hóa học mỗi ngày giới thiệu đến các bạn Tài liệu Hóa học 9 “25 đề thi HK I Hóa học 9 (Giải chi tiết)” ————- Link 1: DOWNLOAD Link 2: DOWNLOAD ————– XEM THÊM Tài liệu Hóa học 8 Tài liệu Hóa học 9 Tài liệu Hóa học 10 Tài liệu Hóa học 11 Tài liệu Hóa học [...] Read More
Ebook Hóa học 9

Tuyển tập các chuyên đề bồi dưỡng HSG Hóa học 9 ( word)

Hóa học mỗi ngày giới thiệu đến các bạn Tài liệu Hóa học 9 “Tuyển tập các chuyên đề bồi dưỡng HSG Hóa học 9 ( word)” ————- Link 1: DOWNLOAD Link 2: DOWNLOAD ————– XEM THÊM Tài liệu Hóa học 8 Tài liệu Hóa học 9 Tài liệu Hóa học 10 Tài liệu Hóa học 11 Tài liệu [...] Read More
Ebook Hóa học 9

Giải chi tiết 35 đề thi tuyển chuyên Hóa học 10 (Word)

Hóa học mỗi ngày giới thiệu đến các bạn Tài liệu Hóa học 9 “Giải chi tiết 35 đề thi tuyển chuyên Hóa học 10” ————- Link 1: DOWNLOAD Link 2: DOWNLOAD ————– XEM THÊM Tài liệu Hóa học 8 Tài liệu Hóa học 9 Tài liệu Hóa học 10 Tài liệu Hóa học 11 Tài liệu Hóa học [...] Read More
Ebook Hóa học 9

Giải chi tiết 25 đề thi HSG Hóa học 9 các tỉnh (Word)

Hóa học mỗi ngày giới thiệu đến các bạn Tài liệu Hóa học 9 “Giải chi tiết 25 đề thi HSG Hóa học 9 các tỉnh” ————- Link 1: DOWNLOAD Link 2: DOWNLOAD ————– XEM THÊM Tài liệu Hóa học 8 Tài liệu Hóa học 9 Tài liệu Hóa học 10 Tài liệu Hóa học 11 Tài liệu Hóa [...] Read More