Chuyên mục: Tài liệu Hóa học 11

Hóa Học Mỗi Ngày group-10

Tuyển chọn đề thi HK II Hóa học 10-11-12 của 50 trường THPT ở TP. HCM ( Phần 1)

Hóa học mỗi ngày sưu tầm và giới thiệu: Tuyển chọn đề thi HK II Hóa học 10-11-12 của 50 trường THPT ở TP. HCM ( Phần 1) Hóa Học Mỗi Ngày hy vọng bộ tài liệu này hữu ích đối với Thầy(Cô) và HS trong quá trình dạy và học Hóa học. BBT Hóa Học Mỗi Ngày xin cảm […]

Read More
Hoa Hoc Moi Ngay

Giáo án mới theo chủ đề và tinh giản môn Hóa học – Lớp 10-11-12 Năm 2020-2021 (WORD)

Hóa học mỗi ngày sưu tầm và giới thiệu: “Giáo án mới theo chủ đề và tinh giản môn Hóa học – Lớp 10-11-12 Năm 2020-2021 (WORD)” Hóa Học Mỗi Ngày hy vọng bộ tài liệu này hữu ích đối với Thầy(Cô) và HS trong quá trình dạy và học Hóa học. BBT Hóa Học Mỗi Ngày xin cảm ơn […]

Read More
Hóa Học Mỗi Ngày group-10

Giáo án Hóa học 10-11-12 theo Công Văn 5512 (WORD)

Hóa học mỗi ngày sưu tầm và giới thiệu: “Giáo án Hóa học 10-11-12 theo Công Văn 5512 (WORD)” Hóa Học Mỗi Ngày hy vọng bộ tài liệu này hữu ích đối với Thầy(Cô) và HS trong quá trình dạy và học Hóa học. BBT Hóa Học Mỗi Ngày xin cảm ơn sự quan tâm của quý Thầy(Cô) và các […]

Read More
Ly-thuyet-hoa-hoc-11

Bài giảng Lý thuyết Hóa HỮU CƠ Lớp 11 (WORD)

Hóa học mỗi ngày giới thiệu  “Bài giảng Lý thuyết Hóa HỮU CƠ Lớp 11 (WORD)”. Hóa Học Mỗi Ngày đã biên soạn bộ tài liệu này hy vọng bộ tài liệu này hữu ích đối với Thầy(Cô) và HS trong quá trình dạy và học Hóa học. BBT Hóa Học Mỗi Ngày xin cảm ơn […]

Read More
Ly-thuyet-hoa-hoc-11

Bộ đề và đáp án chi tiết Olympic Hóa học 11 ( WORD)

Hóa học mỗi ngày giới thiệu  “Bộ đề và đáp án chi tiết Olympic Hóa học 11 ( WORD)”. Hóa Học Mỗi Ngày hy vọng bộ tài liệu này hữu ích đối với Thầy(Cô) và HS trong quá trình dạy và học Hóa học. BBT Hóa Học Mỗi Ngày xin cảm ơn sự quan tâm của […]

Read More

[Hóa học 11] Chuyên đề bài tập chọn lọc hydrocacbon no (word)

Hóa học mỗi ngày giới thiệu giới thiệu Tài liệu Hóa 11  “Chuyên đề bài tập chọn lọc hydrocacbon no ” Link 1: DOWNLOAD Link 2: DOWNLOAD ————– Nếu các bạn cần HỖ TRỢ và TƯ VẤN về các vấn đề Hóa Học, vui lòng liên hệ với chúng tôi: HÓA HỌC MỖI NGÀY GROUP Email: hoahocmoingay.com@gmail.com Fanpage: Hóa Học Mỗi […]

Read More

[Hóa học 11] CHUYÊN ĐỀ LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP ANCOL – PHENOL (word)

Hóa học mỗi ngày giới thiệu giới thiệu Tài liệu Hóa 11  “CHUYÊN ĐỀ LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP ANCOL – PHENOL ” Link 1: DOWNLOAD Link 2: DOWNLOAD ————– Nếu các bạn cần HỖ TRỢ và TƯ VẤN về các vấn đề Hóa Học, vui lòng liên hệ với chúng tôi: HÓA HỌC MỖI NGÀY GROUP Email: hoahocmoingay.com@gmail.com Fanpage: Hóa […]

Read More

[Hóa học 11] 16 câu trắc nghiệm CACBON (word)

Hóa học mỗi ngày giới thiệu giới thiệu Tài liệu Hóa 11  “16 câu trắc nghiệm CACBON ” Link 1: DOWNLOAD Link 2: DOWNLOAD ————– Nếu các bạn cần HỖ TRỢ và TƯ VẤN về các vấn đề Hóa Học, vui lòng liên hệ với chúng tôi: HÓA HỌC MỖI NGÀY GROUP Email: hoahocmoingay.com@gmail.com Fanpage: Hóa Học Mỗi Ngày

Read More

[Hóa học 11] BÀI TẬP SILIC VÀ HỢP CHẤT CỦA SILIC (word)

Hóa học mỗi ngày giới thiệu giới thiệu Tài liệu Hóa 11  “BÀI TẬP SILIC VÀ HỢP CHẤT CỦA SILIC ” Link 1: DOWNLOAD Link 2: DOWNLOAD ————– Nếu các bạn cần HỖ TRỢ và TƯ VẤN về các vấn đề Hóa Học, vui lòng liên hệ với chúng tôi: HÓA HỌC MỖI NGÀY GROUP Email: hoahocmoingay.com@gmail.com Fanpage: Hóa Học Mỗi […]

Read More

[Hóa học 11] BÀI TẬP CHUYÊN ĐỀ HIĐROCACBON KHÔNG NO (word)

Hóa học mỗi ngày giới thiệu giới thiệu Tài liệu Hóa 11  “BÀI TẬP CHUYÊN ĐỀ HIĐROCACBON KHÔNG NO ” Link 1: DOWNLOAD Link 2: DOWNLOAD ————– Nếu các bạn cần HỖ TRỢ và TƯ VẤN về các vấn đề Hóa Học, vui lòng liên hệ với chúng tôi: HÓA HỌC MỖI NGÀY GROUP Email: hoahocmoingay.com@gmail.com Fanpage: Hóa Học Mỗi Ngày

Read More