Chuyên mục: Tài liệu Hóa học 10

Hóa Học Mỗi Ngày group-10

Tuyển chọn đề thi HK II Hóa học 10-11-12 của 50 trường THPT ở TP. HCM ( Phần 1)

Hóa học mỗi ngày sưu tầm và giới thiệu: Tuyển chọn đề thi HK II Hóa học 10-11-12 của 50 trường THPT ở TP. HCM ( Phần 1) Hóa Học Mỗi Ngày hy vọng bộ tài liệu này hữu ích đối với Thầy(Cô) và HS trong quá trình dạy và học Hóa học. BBT Hóa Học Mỗi Ngày xin cảm […]

Read More
Hoa Hoc Moi Ngay

Giáo án mới theo chủ đề và tinh giản môn Hóa học – Lớp 10-11-12 Năm 2020-2021 (WORD)

Hóa học mỗi ngày sưu tầm và giới thiệu: “Giáo án mới theo chủ đề và tinh giản môn Hóa học – Lớp 10-11-12 Năm 2020-2021 (WORD)” Hóa Học Mỗi Ngày hy vọng bộ tài liệu này hữu ích đối với Thầy(Cô) và HS trong quá trình dạy và học Hóa học. BBT Hóa Học Mỗi Ngày xin cảm ơn […]

Read More
Hóa Học Mỗi Ngày group-10

Giáo án Hóa học 10-11-12 theo Công Văn 5512 (WORD)

Hóa học mỗi ngày sưu tầm và giới thiệu: “Giáo án Hóa học 10-11-12 theo Công Văn 5512 (WORD)” Hóa Học Mỗi Ngày hy vọng bộ tài liệu này hữu ích đối với Thầy(Cô) và HS trong quá trình dạy và học Hóa học. BBT Hóa Học Mỗi Ngày xin cảm ơn sự quan tâm của quý Thầy(Cô) và các […]

Read More
Tuyển chọn Ô chữ Hóa học

[Hóa học 10] Bộ giáo án đầy đủ theo chương trình mới Hóa học 10 (word)

Hóa học mỗi ngày giới thiệu đến các bạn Tài liệu Hóa học 10 “Bộ giáo án đầy đủ theo chương trình mới Hóa học 10 ” ————- Link 1: DOWNLOAD Link 2: DOWNLOAD HÓA HỌC MỖI NGÀY GROUP Nếu các bạn cần HỖ TRỢ và TƯ VẤN về các vấn đề Hóa Học, vui lòng liên hệ với […]

Read More
Tuyển chọn Ô chữ Hóa học

[Hóa học 10] 8 ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HÓA HỌC LỚP 10 (word)

Hóa học mỗi ngày giới thiệu đến các bạn Tài liệu Hóa học 10 “8 ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HÓA HỌC LỚP 10 ” ————- Link 1: DOWNLOAD Link 2: DOWNLOAD HÓA HỌC MỖI NGÀY GROUP Nếu các bạn cần HỖ TRỢ và TƯ VẤN về các vấn đề Hóa Học, vui lòng liên hệ với chúng tôi: […]

Read More
Tuyển chọn Ô chữ Hóa học

[Hóa học 10] Chuyên đề trắc nghiệm chương Nguyên tử, Bảng tuần hòa hóa học (word)

Hóa học mỗi ngày giới thiệu đến các bạn Tài liệu Hóa học 10 “Chuyên đề trắc nghiệm chương Nguyên tử, Bảng tuần hòa hóa học ” ————- Link 1: DOWNLOAD Link 2: DOWNLOAD HÓA HỌC MỖI NGÀY GROUP Nếu các bạn cần HỖ TRỢ và TƯ VẤN về các vấn đề Hóa Học, vui lòng liên hệ với […]

Read More
Tuyển chọn Ô chữ Hóa học

[Hóa học 10] BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG LƯU HUỲNH THEO 4 MỨC ĐỘ (word)

Hóa học mỗi ngày giới thiệu đến các bạn Tài liệu Hóa học 10 “BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG LƯU HUỲNH THEO 4 MỨC ĐỘ” ————- Link 1: DOWNLOAD Link 2: DOWNLOAD HÓA HỌC MỖI NGÀY GROUP Nếu các bạn cần HỖ TRỢ và TƯ VẤN về các vấn đề Hóa Học, vui lòng liên hệ với chúng tôi: […]

Read More
Tuyển chọn Ô chữ Hóa học

[Hóa học 10] Tổng hợp lý thuyết Vô cơ (Word)

Hóa học mỗi ngày giới thiệu đến các bạn Tài liệu Hóa học 10 “Tổng hợp lý thuyết Vô cơ ” ————- Link 1: DOWNLOAD Link 2: DOWNLOAD HÓA HỌC MỖI NGÀY GROUP Nếu các bạn cần HỖ TRỢ và TƯ VẤN về các vấn đề Hóa Học, vui lòng liên hệ với chúng tôi: Email: hoahocmoingay.com@gmail.com Fanpage: Hóa Học Mỗi […]

Read More
Tuyển chọn Ô chữ Hóa học

[Hóa học 10] 200 câu trắc nghiệm BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN (Word)

Hóa học mỗi ngày giới thiệu đến các bạn Tài liệu Hóa học 10 “200 câu trắc nghiệm BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN ” ————- Link 1: DOWNLOAD Link 2: DOWNLOAD HÓA HỌC MỖI NGÀY GROUP Nếu các bạn cần HỖ TRỢ và TƯ VẤN về các vấn đề Hóa Học, vui […]

Read More
Tuyển chọn Ô chữ Hóa học

[Hóa học 10] Phân dạng bài tập hydrocacbon không no (Word)

Hóa học mỗi ngày giới thiệu đến các bạn Tài liệu Hóa học 10 “Phân dạng bài tập hydrocacbon không no ” ————- Link 1: DOWNLOAD Link 2: DOWNLOAD HÓA HỌC MỖI NGÀY GROUP Nếu các bạn cần HỖ TRỢ và TƯ VẤN về các vấn đề Hóa Học, vui lòng liên hệ với chúng tôi: Email: hoahocmoingay.com@gmail.com Fanpage: Hóa Học […]

Read More