Chuyên mục: HÓA HỌC PHỔ THÔNG

Hóa Học Mỗi Ngày group-10

Tuyển chọn đề thi HK II Hóa học 10-11-12 của 50 trường THPT ở TP. HCM ( Phần 1)

Hóa học mỗi ngày sưu tầm và giới thiệu: Tuyển chọn đề thi HK II Hóa học 10-11-12 của 50 trường THPT ở TP. HCM ( Phần 1) Hóa Học Mỗi Ngày hy vọng bộ tài liệu này hữu ích đối với Thầy(Cô) và HS trong quá trình dạy và học Hóa học. BBT Hóa Học Mỗi Ngày xin cảm […]

Read More
Học sinh giỏi hóa học 12 đồng tháp

25 đề thi thử và đáp án Hóa học THPT QG 2020 (Phần 1) (word)

Hóa học mỗi ngày sưu tầm và giới thiệu: 25 đề thi thử và đáp án Hóa học THPT QG 2020 (Phần 1) (word) Hóa Học Mỗi Ngày hy vọng bộ tài liệu này hữu ích đối với Thầy(Cô) và HS trong quá trình dạy và học Hóa học. BBT Hóa Học Mỗi Ngày xin cảm ơn sự quan tâm […]

Read More
Ebook Hóa học 9

[HSG Hóa học 9]- Đề thi HSG Hóa học 9 TP. Hà Nội năm 2006-2019

Hóa học mỗi ngày sưu tầm và giới thiệu: “Đề thi HSG Hóa học 9 TP. Hà Nội năm 2006-2019” Hóa Học Mỗi Ngày hy vọng bộ tài liệu này hữu ích đối với Thầy(Cô) và HS trong quá trình dạy và học Hóa học. BBT Hóa Học Mỗi Ngày xin cảm ơn sự quan tâm của quý Thầy(Cô) và [...] Read More
Học sinh giỏi hóa học 12 đồng tháp

75 đề thi thử và đáp án Hóa học THPT QG 2020 (word)

Hóa học mỗi ngày sưu tầm và giới thiệu: “75 đề thi thử và đáp án Hóa học THPT QG 2021 (word)” Hóa Học Mỗi Ngày hy vọng bộ tài liệu này hữu ích đối với Thầy(Cô) và HS trong quá trình dạy và học Hóa học. BBT Hóa Học Mỗi Ngày xin cảm ơn sự quan tâm của quý […]

Read More
Hoa Hoc Moi Ngay

Giáo án mới theo chủ đề và tinh giản môn Hóa học – Lớp 10-11-12 Năm 2020-2021 (WORD)

Hóa học mỗi ngày sưu tầm và giới thiệu: “Giáo án mới theo chủ đề và tinh giản môn Hóa học – Lớp 10-11-12 Năm 2020-2021 (WORD)” Hóa Học Mỗi Ngày hy vọng bộ tài liệu này hữu ích đối với Thầy(Cô) và HS trong quá trình dạy và học Hóa học. BBT Hóa Học Mỗi Ngày xin cảm ơn […]

Read More
Hóa Học Mỗi Ngày group-10

Giáo án Hóa học 10-11-12 theo Công Văn 5512 (WORD)

Hóa học mỗi ngày sưu tầm và giới thiệu: “Giáo án Hóa học 10-11-12 theo Công Văn 5512 (WORD)” Hóa Học Mỗi Ngày hy vọng bộ tài liệu này hữu ích đối với Thầy(Cô) và HS trong quá trình dạy và học Hóa học. BBT Hóa Học Mỗi Ngày xin cảm ơn sự quan tâm của quý Thầy(Cô) và các […]

Read More
Ly-thuyet-hoa-hoc-11

Bài giảng Lý thuyết Hóa HỮU CƠ Lớp 11 (WORD)

Hóa học mỗi ngày giới thiệu  “Bài giảng Lý thuyết Hóa HỮU CƠ Lớp 11 (WORD)”. Hóa Học Mỗi Ngày đã biên soạn bộ tài liệu này hy vọng bộ tài liệu này hữu ích đối với Thầy(Cô) và HS trong quá trình dạy và học Hóa học. BBT Hóa Học Mỗi Ngày xin cảm ơn […]

Read More
Học sinh giỏi hóa học 12 đồng tháp

Bài giảng Lý thuyết Hóa Kim loại lớp 12 (WORD)

Hóa học mỗi ngày giới thiệu  “Bài giảng Lý thuyết Hóa Kim loại lớp 12 (WORD)”. Hóa Học Mỗi Ngày đã biên soạn bộ tài liệu này hy vọng bộ tài liệu này hữu ích đối với Thầy(Cô) và HS trong quá trình dạy và học Hóa học. BBT Hóa Học Mỗi Ngày xin cảm ơn […]

Read More

Giải chi tiết 21 đề thi tuyển sinh Hóa Học ĐH-CĐ các năm 2007-2013 (WORD)

Hóa học mỗi ngày chia sẻ “Giải chi tiết 21 đề thi tuyển sinh Hóa Học ĐH-CĐ các năm 2007-2013 (WORD)”. Hóa Học Mỗi Ngày đã biên soạn bộ tài liệu này và chia sẻ file WORD này, hy vọng bộ tài liệu này hữu ích đối với Thầy(Cô) và HS trong quá trình dạy và […]

Read More

26 Phương pháp và kỹ thuật giải nhanh Hóa học (WORD)

Hóa học mỗi ngày chia sẻ “26 Phương pháp và kỹ thuật giải nhanh Hóa học (WORD)”. Hóa Học Mỗi Ngày Group biên soạn bộ tài liệu này và chia sẻ file WORD, hy vọng bộ tài liệu này hữu ích đối với Thầy(Cô) và HS trong quá trình dạy và học Hóa học. BBT […]

Read More