Chuyên mục: Ebook hóa học 9

chuyên đề boi duong hsg Hoa hoc

[EBOOK]- Bồi dưỡng HSG Hóa học 8-12- Nguyễn Xuân Trường

Hóa học mỗi ngày sưu tầm và giới thiệu: “Bồi dưỡng HSG Hóa học 8-12 ” của tác giả  nhóm tác giả Nguyễn Xuân Trường Hóa Học Mỗi Ngày hy vọng bộ tài liệu này hữu ích đối với Thầy(Cô) và HS trong quá trình dạy và học Hóa học. BBT Hóa Học Mỗi Ngày xin cảm ơn sự quan […]

Read More
350 bai tap hoa hoc chon loc va nang cao

[EBOOK]- 350 bài tập Hóa học chọn lọc và nâng cao lớp 8-11- Ngô Ngọc An

Hóa học mỗi ngày sưu tầm và giới thiệu: “350 bài tập Hóa học chọn lọc và nâng cao lớp 8-11” của tác giả – Ngô Ngọc An Hóa Học Mỗi Ngày hy vọng bộ tài liệu này hữu ích đối với Thầy(Cô) và HS trong quá trình dạy và học Hóa học. BBT Hóa Học Mỗi Ngày xin cảm […]

Read More
học sinh giỏi Hóa Học 9

[Ebook Hóa học 9]-Lời giải môn Hóa thi chuyên và HSG Hóa học 9- Huỳnh Văn Út – NXB Tổng hợp HCM

Hóa học mỗi ngày giới thiệu Ebook “Lời giải môn Hóa thi chuyên và HSG Hóa học 9- Huỳnh Văn Út – NXB Tổng hợp HCM” trong Bộ sưu tập Ebook Hóa Học 9 Hóa Học Mỗi Ngày hy vọng bộ tài liệu này hữu ích đối với Thầy(Cô) và HS trong quá trình dạy và học [...] Read More
học sinh giỏi Hóa Học 9

[Ebook Hóa học 9]-Thiết kế bài giảng Hóa học 9 Tập 2 – Cao Cự Giác- NXB Hà Nội

Hóa học mỗi ngày giới thiệu Ebook “Thiết kế bài giảng Hóa học 9 Tập 2 – Cao Cự Giác- NXB Hà Nội” trong Bộ sưu tập Ebook Hóa Học 9 Hóa Học Mỗi Ngày hy vọng bộ tài liệu này hữu ích đối với Thầy(Cô) và HS trong quá trình dạy và học Hóa học. BBT [...] Read More
học sinh giỏi Hóa Học 9

[Ebook Hóa học 9]-Thiết kế bài giảng Hóa học 9 Tập 1 – Cao Cự Giác- NXB Hà Nội

Hóa học mỗi ngày giới thiệu Ebook “Thiết kế bài giảng Hóa học 9 Tập 1 – Cao Cự Giác- NXB Hà Nội” trong Bộ sưu tập Ebook Hóa Học 9 Hóa Học Mỗi Ngày hy vọng bộ tài liệu này hữu ích đối với Thầy(Cô) và HS trong quá trình dạy và học Hóa học. BBT [...] Read More
học sinh giỏi Hóa Học 9

[Ebook Hóa học 9]-Hệ thống hóa toàn bộ kiến thức Hóa học 8-9

Hóa học mỗi ngày giới thiệu Ebook “Hệ thống hóa toàn bộ kiến thức Hóa học 8-9” trong Bộ sưu tập Ebook Hóa Học 9 Hóa Học Mỗi Ngày hy vọng bộ tài liệu này hữu ích đối với Thầy(Cô) và HS trong quá trình dạy và học Hóa học. BBT Hóa Học Mỗi Ngày xin cảm [...] Read More
học sinh giỏi Hóa Học 9

[Ebook Hóa học 9]-Tổng hợp 34 chuyên đề bồi dưỡng HSG Hóa học THCS

Hóa học mỗi ngày giới thiệu Ebook “Tổng hợp 34 chuyên đề bồi dưỡng HSG Hóa học THCS” trong Bộ sưu tập Ebook Hóa Học 9 Hóa Học Mỗi Ngày hy vọng bộ tài liệu này hữu ích đối với Thầy(Cô) và HS trong quá trình dạy và học Hóa học. BBT Hóa Học Mỗi Ngày xin [...] Read More
học sinh giỏi Hóa Học 9

[Ebook Hóa học 9]-Tuyển chọn 25 đề thi HSG Hóa học 9 cấp cấp Tỉnh ( word)

Hóa học mỗi ngày giới thiệu Ebook “Tuyển chọn 25 đề thi HSG Hóa học 9 cấp cấp Tỉnh ( word)” trong Bộ sưu tập Ebook Hóa Học 9 Hóa Học Mỗi Ngày hy vọng bộ tài liệu này hữu ích đối với Thầy(Cô) và HS trong quá trình dạy và học Hóa học. BBT Hóa Học […]

Read More
học sinh giỏi Hóa Học 9

[Ebook Hóa học 9]-400 bài tập hóa học 9- Ngô Ngọc An- NXB Tổng hợp HCM

Hóa học mỗi ngày giới thiệu Ebook “400 bài tập hóa học 9- Ngô Ngọc An- NXB Tổng hợp HCM” trong Bộ sưu tập Ebook Hóa Học 9 Hóa Học Mỗi Ngày hy vọng bộ tài liệu này hữu ích đối với Thầy(Cô) và HS trong quá trình dạy và học Hóa học. BBT Hóa Học Mỗi [...] Read More
học sinh giỏi Hóa Học 9

[Ebook Hóa học 9]-Tuyển chọn 25 đề thi HSG Hóa học 9 cấp Huyện 2018-2019 ( Đáp án)

Hóa học mỗi ngày giới thiệu Ebook “Tuyển chọn 25 đề thi HSG Hóa học 9 cấp Huyện 2018-2019 ( Đáp án)” trong Bộ sưu tập Ebook Hóa Học 9 Hóa Học Mỗi Ngày hy vọng bộ tài liệu này hữu ích đối với Thầy(Cô) và HS trong quá trình dạy và học Hóa học. BBT Hóa [...] Read More