Chuyên mục: HỎI ĐÁP HÓA HỌC 11

hoi-dap-hoa-hoc-11

[Hỏi-Đáp 11] Các câu hỏi chương NHÓM CACBON

Hóa học mỗi ngày giới thiệu đến các bạn nội dung Hỏi- Đáp chương NHÓM CACBON của sách “HỎI-ĐÁP hóa học 11″ của tác giả Lê Mậu Quyền(C(cb), NXB GD 1/ Các bạn vui lòng tải về NỘI DUNG ĐẦY ĐỦ tại đây: + Link Google Drive: DOWNLOAD + Link Mediafire: DOWNLOAD 2/ Nếu tài liệu hữu ích, các bạn vui lòng [...] Read More
hoi-dap-hoa-hoc-11

[Hỏi-Đáp 11] Các câu hỏi chương NHÓM NITƠ

Hóa học mỗi ngày giới thiệu đến các bạn nội dung Hỏi- Đáp chương NHÓM NITƠ của sách “HỎI-ĐÁP hóa học 11″ của tác giả Lê Mậu Quyền(C(cb), NXB GD 1/ Các bạn vui lòng tải về NỘI DUNG ĐẦY ĐỦ tại đây: + Link Google Drive: DOWNLOAD + Link Mediafire: DOWNLOAD 2/ Nếu tài liệu hữu ích, các bạn vui lòng [...] Read More
hoi-dap-hoa-hoc-11

[Hỏi-Đáp 11] Các câu hỏi chương SỰ ĐIỆN LI

Hóa học mỗi ngày giới thiệu đến các bạn nội dung Hỏi- Đáp chương SỰ ĐIỆN LI của sách “HỎI-ĐÁP hóa học 11″ của tác giả Lê Mậu Quyền (cb), NXB GD 1/ Các bạn vui lòng tải về NỘI DUNG ĐẦY ĐỦ tại đây: + Link Google Drive: DOWNLOAD + Link Mediafire: DOWNLOAD 2/ Nếu tài liệu hữu ích, [...] Read More
hoi-dap-hoa-hoc-11

[Hỏi-Đáp 11] Các câu hỏi chương ĐẠI CƯƠNG VỀ HỢP CHẤT HỮU CƠ

Hóa học mỗi ngày giới thiệu đến các bạn nội dung Hỏi- Đáp chương ĐẠI CƯƠNG VỀ HỢP CHẤT HỮU CƠ của sách “HỎI-ĐÁP hóa học 11″ của tác giả Lê Mậu Quyền(C(cb), NXB GD 1/ Các bạn vui lòng tải về NỘI DUNG ĐẦY ĐỦ tại đây: + Link Google Drive: DOWNLOAD + Link Mediafire: DOWNLOAD  2/ Nếu tài [...] Read More