Chuyên mục: HỎI-ĐÁP HÓA HỌC 10

hoi-dap-hoa-hoc-10

[Hỏi-Đáp 10] Liên kết hóa học

Hóa học mỗi ngày giới thiệu đến các bạn nội dung Hỏi- Đáp  của sách “HỎI-ĐÁP hóa học 10″ của tác giả Lê Mậu Quyền, NXB GD  Liên kết hóa học 1/ Các bạn vui lòng tải về NỘI DUNG ĐẦY ĐỦ tại đây: + Link Google Drive: DOWNLOAD + Link Mediafire: DOWNLOAD 2/ Nếu tài liệu hữu ích, các bạn vui lòng chia sẻ [...] Read More
hoi-dap-hoa-hoc-10

[Hỏi-Đáp 10] Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và định luật tuần hoàn

Hóa học mỗi ngày giới thiệu đến các bạn nội dung Hỏi- Đáp  của sách “HỎI-ĐÁP hóa học 10" của tác giả Lê Mậu Quyền, NXB GD Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và định luật tuần hoàn 1/ Các bạn vui lòng tải về NỘI DUNG ĐẦY ĐỦ tại đây: + Link Google Drive: DOWNLOAD [...] Read More
hoi-dap-hoa-hoc-10

[Hỏi-Đáp 10] Các câu hỏi chương Nguyên tử

Hóa học mỗi ngày giới thiệu đến các bạn nội dung Hỏi- Đáp  của sách “HỎI-ĐÁP hóa học 10" của tác giả Lê Mậu Quyền, NXB GD Các câu hỏi chương Nguyên tử 1/ Các bạn vui lòng tải về NỘI DUNG ĐẦY ĐỦ tại đây: + Link Google Drive: DOWNLOAD + Link Mediafire: DOWNLOAD 2/ Nếu tài liệu hữu [...] Read More
hoi-dap-hoa-hoc-10

[Hỏi-Đáp 10] Các câu hỏi chương Halogen

Hóa học mỗi ngày giới thiệu đến các bạn nội dung Hỏi- Đáp chương Halogen của sách “HỎI-ĐÁP hóa học 10" của tác giả Lê Mậu Quyền, NXB GD Tại sao flo không có các hóa trị 3,5,7 như các halogen khác. Tại sao nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi của halogen lại [...] Read More
hoi-dap-hoa-hoc-10

Tại sao khi cho clo tác dụng với dung dịch NaOH hay KOH nguội thì tạo thành NaClO hay KClO, còn khi tác dụng với dung dịch NaOH hay KOH nóng thì tạo thành NaClO3 hay KClO3

Hóa học mỗi ngày giới thiệu đến các bạn nội dung HỎI-ĐÁP của sách “HỎI  ĐÁP HÓA HỌC 10” của tác giả Lê Mậu Quyền, NXB GD. Tại sao khi cho clo tác dụng với dung dịch NaOH hay KOH nguội thì tạo thành NaClO hay KClO, còn khi tác dụng với dung dịch NaOH hay KOH nóng [...] Read More
hoi-dap-hoa-hoc-10

Tại sao nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi của halogen lại tăng từ trên xuống trong nhóm ?

Hóa học mỗi ngày giới thiệu đến các bạn nội dung HỎI-ĐÁP của sách “HỎI  ĐÁP HÓA HỌC 10” của tác giả Lê Mậu Quyền, NXB GD. Tại sao nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi của halogen lại tăng từ trên xuống trong nhóm ? 1/ Các bạn vui lòng tải về NỘI DUNG ĐẦY ĐỦ tại đây: [...] Read More
hoi-dap-hoa-hoc-10

Tại sao flo không có các hóa trị 3,5,7 như các halogen khác ?

Hóa học mỗi ngày giới thiệu đến các bạn nội dung HỎI-ĐÁP của sách “HỎI  ĐÁP HÓA HỌC 10” của tác giả Lê Mậu Quyền, NXB GD. Tại sao flo không có các hóa trị 3,5,7 như các halogen khác ? 1/ Các bạn vui lòng tải về NỘI DUNG ĐẦY ĐỦ tại đây: + Link Google Drive: DOWNLOAD [...] Read More